Kontakti - Dokumentu pārvaldības nodaļa

Priekules pilsētas pārvalde, Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Santa MIKĀLE

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

63461006

dome@priekulesnovads.lv

Daiga TILGALE

Dokumentu pārvaldības speciāliste

63459069

22048505

daiga.tilgale@priekulesnovads.lv

Inta TAUČUS

Arhīva un dokumentu pārvaldības speciāliste

63497948

inta.taucus@priekulesnovads.lv

Kristīne DUNDURE

Sabiedrisko attiecību speciāliste

63497947

26171833

priekulesavize@inbox.lv

Vizma GARKALNE

VPVKAC vadītāja

66954870

priekule@pakalpojumucentri.lv

Ināra AVOTIŅA

Juriste

63497910

25424180

inara.avotina@inbox.lv

Rita VAIVARE

Jurista palīdze

63497910

rita.vaivare@priekulesnovads.lv

Iveta JUŠKEVIČA

Personāla vadības speciāliste

63497941

26423443

amatpersonas@priekulesnovads.lv

Oskars JĒKABSONS

Priekules novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

26085911

oskars.jekabsons@priekulesnovads.lv

Atpakaļ