Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība

Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Liepājas broja Uzņēmējdarbības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).