2015.gads.

 

 

                      IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS 2015.gads

N.p.k.

Būvatļaujas iesnieguma iesniegšanas datums

 

Pasūtītājs

 

Objekta nosaukums

 

Adrese

Būvatļaujas spēkā stāšanās datums

1.

07.07.2015.

Priekules novada pašvaldība

Apkures sistēmas un ārējo tīklu pārbūve

Virgas skola, Virga, Virgas pagasts

07.07.2015.

2.

14.07.2015.

Uldis Šneiders

Dzīvojāmā ēka (jaunbūve)

Pūpoli, Priekules pagasts

14.07.2015.

3.

31.07.2015.

Jānis Šteins

Meliorācijas sistēmas pārbūve

Akmentiņi, Jaunnomales, Gramzdas pagasts

31.07.2015.

4.

31.07.2015.

Jānis Šteins

Meliorācijas sistēmas pārbūve

Akmentiņi, Gramzdas pagasts

31.07.2015.

5.

31.07.2015.

Jānis Šteins

Meliorācijas sistēmas pārbūve

Akmentiņi, Gramzdas dīķsaimniecība, Gramzdas pagasts

31.07.2015.

6.

31.07.2015.

Jānis Šteins

Meliorācijas sistēmas pārbūve

Berķi, Diždāma, Gramzdas pagasts

31.07.2015.

7.

31.07.2015.

SIA Priekules siltumtīkli

Meliorācijas sistēmas pārbūve

Vairogi, Virgas pagasts

31.07.2015.

8.

11.08.2015.

Normunds Kļava

Palīgēkas būvniecība, šķūņa nojaukšana

Parka iela 8a, Priekule

11.08.2015.

9.

25.08.2015.

Gramzdas evanģēliski luteriskā draudze

Baznīcas pārbūve

Gramzdas mācītāja ferma, Gramzdas pagasts

25.08.2015.