Priekule

 

Noslēdzot zemes nomas līgumu, zemes platības var tikt precizētas

BRĪVĀS ZEMES PRIEKULES PILSĒTĀ (03.2021.)

BRĪVĀS ZEMES PRIEKULES PILSĒTĀ (05.2021.)