Priekules Mūzikas un mākslas skola

 

Skolas iela 12, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV3434, tālrunis-fakss 63461417, priekulesmms@priekulesnovads.lv

Direktore Inita Rubeze, tālrunis 22008528

Priekules Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 • Klavierspēle;
 • Vijoles spēle;
 • Alta spēle;
 • Akordeona spēle;
 • Ģitāras spēle;
 • Flautas spēle;
 • Obojas spēle;
 • Klarnetes spēle;
 • Saksofona spēle;
 • Sitamo instrumentu spēle;
 • Kora klase;
 • Vizuāli plastiskā māksla.

Pirmsskolas vecuma bērniem skola piedāvā interešu izglītības programmu  - Mūzikas un mākslas studija.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

 

SPIED UZ BILDES -