2020. gads

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2020.GADAM (APSTIPRINĀTS ar Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 24)

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

6. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 11. februārī sēdes lēmumu Nr. 62)

1. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 26. martā sēdes lēmumu Nr. 167)

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 27. augustā sēdes lēmumu Nr. 557)

1. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 29. oktobrī sēdes lēmumu Nr. 701)

1. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20„Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 30.decembrī domes 2020.gada 30.decembrī)

1. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS