Dokumenti

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”:

Lēmums

Noteikumi ''Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas''

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikums

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums 

Ar grozījumiem:

  • 25.05.2017. (protokols Nr.6, lēmums Nr.207)
  • 22.02.2018. (protokols Nr.2, lēmums Nr.61)
  • 29.08.2019 (protokols Nr.12, lēmums Nr.407)
Priekules vidusskolas nolikums par stipendijām 10.-12. klašu audzēkņiem  par augstiem sasniegumiem mācībās
Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikums 
Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītību programmas Priekules novadā