Novada laulāto pāru atpūtas vakars "Visskaistākais gadalaiks ir Mīlestība"

2015.gads

 

2014.gads