Aizvīķu parks

Kontaktpersona: Henrijs Ķeružis
Telefons: 29186717
E-pasts: henrijskeruzis@inbox.lv

Priekules nov., Gramzdas pag., Aizvīķi, "Kārijas", LV-3487

Statūtos norādītie mērķi: Piesaistīt fizisko un juridisko personu naudas līdzekļus, ziedojumus un saimnieciskā darbībā iegūtos līdzekļus Aizvīķu parka estētiskās vides tālākveidošanai.