INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR JURIDISKO PALĪDZĪBU
Juridiskās palīdzības administrācija - SKATĪT ŠEIT Sieviešu tiesību aizstāvība Centrs ''MARTA'' - SKATĪT ŠEIT Tieslietu ministrijas informatīvie materiāli - SKATĪT ŠEIT Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras cietušas no vardarbības - SKATĪT ŠEIT Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu...

lasīt vairāk

INFORMĀCIJA PAR MEDIĀCIJU
Kas ir mediācija? Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu. Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas ieņem aizvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību...

lasīt vairāk

INFORMĀCIJA PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” - SKATĪT ŠEIT Projekts “Pasniedz roku” - SKATĪT ŠEIT Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai - SKATĪT ŠEIT

lasīt vairāk

INFORMĀCIJA, JA BĒRNA VECĀKI DODAS STRĀDĀT UZ ĀRZEMĒM
Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, valstī pieaug to personu skaits, kas uz laiku dodas strādāt ārzemēs. Vēlreiz gribam atgādināt, vecāki, pirms aizbraukšanas padomājiet, kas notiks ar bērnu, vai viņam būs viss nepieciešamais? Kas šajā laikā par bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs? Aizbraukšana peļņā uz gadu vai ilgāku laiku atņem bērnam...

lasīt vairāk