Brīvās medību platības

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvām medību platībām Kalētu pagastā:
  1. zemes vienība "Puži" 4,0 ha, kadastra apzīmējums 6464 003 0010;
  2. zemes vienība "Tārpiņi" 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0066;
  3. zemes vienība "Dižāboli" 0,8 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0419.

Pieteikties līdz 2021.gada 10.augustam.