TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

BĒRNA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Izmantojot savas tiesības, bērns nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un...

lasīt vairāk

VECĀKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu. Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu. Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t. i. , ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu...

lasīt vairāk

IEDZĪVOTĀJU UN SPECIĀLISTU PIENĀKUMI BĒRNA TIESĪBU AIZSARZĪBĀ
Aizliegums izplatīt informāciju par bērnu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 71. pantā noteikts, ka: Informācija, kuru par bērnu ieguvis bērnu aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības vai citas iestādes darbinieks vai valsts vai pašvaldības institūcijas darbinieks, pildot amata pienākumus, ir konfidenciāla, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu...

lasīt vairāk

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA
VECĀKU ZINĀŠANAI Bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kā arī glabāt un lietot alkoholiskos un enerģijas dzērienus. Par enerģijas dzērienu lietošanu, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai...

lasīt vairāk