Knīveri, mednieku sporta klubs

Priekules nov., Priekules pag., Saulaine, Lauku iela 7 , LV-3434

 Mērķi: medību organizēšana, vadīšana un medību trofeju uzskaite;mednieku apmācība jautājumos, kurus regulē likumdošanas akti par medībām, likumdošanas aktu pārkāpumi;medību kultūras un tradīciju izkopšana;medību sporta šaušanas popularizēšana un sportisko rezultātu paaugstināšana;medību sporta inventāra iznomāšana;dabas aizsardzības pasākumu veikšana;piedalīšanās mežu atjaunošanā un biotehnisko pasākumu izpildē;labdarības pasākumu organizēšana;veikt citas likumos atļautās darbības.