Virdzenieces

 Kontaktpersonas: Aija Vainovska

Telefons: 26429793
E-pasts: virgas-skola@inbox.lv

"Gaismas", Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, LV-3433

Statūtos norādītie mērķi: 1. Lauku teritorijas ekonomisko un sociālo apstākļu uzlabošana un lauku apdzīvotības saglabāšana;2. Lauku kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana un uzlabošana;3. Mūžizglītības, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu organizēšana.