VIRGA, mednieku kopa

 Kontaktpersonas: Ruta Balode
Telefons: 26536512
E-pasts: baloderuta@inbox.lv

Virgas pag., Purmsāti, "Austrumi", LV-3485

Statūtos norādītie mērķi: Medību organizēšana, medību produkcijas ieguve;Koordinēt sadarbību starp medniekiem, citiem mednieku formējumiem, Valsts meža dienestu, citām fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām Medību likuma un noteikumu ievērošanā;Rūpēties par medību tradīciju saglabāšanu un izkopšanu.