Notikumi

2013-02-21
Sacensībās piedalījās dalībnieki no Liepājas, Aizputes, Grobiņas, Kapsēdes, Rucavas, Saldus, Kuldīgas, Jelgavas, Vilces, Lielupes u.c.
2013-02-21
20. februārī Purmsātu speciālajā internātpamatskolā notika konkurss "Dzīves skola 2013", kurā piedalījās 7.-9. klašu komandas no visām sešām novada skolām.
2013-02-21
Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu.
2013-02-21
30.janvārī Priekules vidusskolā notika tautas dziesmu konkurss "Lakstīgala".
2013-02-18
No 11.-15. februārim – katrai dienai – sava krāsa, savas krāsas apģērbs, savs darbiņš. Bērni zīmēja, krāsoja, strādāja ar papīru, rotāja telpas.
2013-02-14
Projekta diena notika 12.februārī, kurā piedalījās skolēni no 4. – 9. klasei.
2013-02-13
2013. gada februārī kopā ar citām Eiropas un Pasaules valstīm arī Kalētu pagasta bibliotēkā atzīmē Vispasaules Drošāka Interneta Dienu
2013-02-06
24. janvārī Purmsātu speciālajā internātpamatskolā notika „Sniega barikāžu cīņas” saistībā ar barikāžu atceres dienu.
2013-02-05
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda stipendiātu un nākotnē kļūt par Latvijai noderīgu speciālistu ar augstāko izglītību!
2013-01-25
Veiksmīgi noslēdzies ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs” Nr. 2011/0031/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/073 pirmais gads.
2013-01-24
Jaunais gads ir iesācies ļoti darbīgi, ka šķiet - diena reizēm ir par īsu, lai visu pagūtu. Manuprāt, šobrīd darbošanās spars ir manāms lielākā daļā Virgas pagasta iedzīvotājos.
2013-07-09
Šā gada martā Priekules novada dome izsludināja projektu konkursu „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”. Interesenti projektus iesniedza līdz 2013.gada 15.aprīlim. apstiprināti tika 6 projekti.
2013-01-22
18. janvārī, uz Latvijas Kara muzeju Rīgā bija uzaicinātas divas Virgas pamatskolas skolnieces: Ariandra Ķude (8.kl.) un Dana Vinklere (6.kl.).
2013-01-18
Sākoties jaunam gadam, ‘’kaļam’’ atkal jaunus plānus un tiecamies uz jaunu ideju īstenošanu.
2013-01-09
Kalētu pamatskolā katra mācību gada nobeigumā tiek organizēta mācību ekskursija tā gada aktīvākajiem un centīgākajiem skolēniem.
2012-08-28
2012.gada 23.augustā Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika izglītojošs seminārs sabiedrībai „JAUNO TEHNOLOĢIJU ESPĒJAS SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMSIJAS SAMAZINĀŠANAI”.