Notikumi

Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu

Kā ik gadu, arī šogad tika izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi un piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs. Šis gads bija īpašs – ne tikai mācības notika attālināti, bet arī mācību priekšmetu olimpiādes un vairāki konkursi. Līdz šim šādas situācijas nebijām pieredzējuši, tāpēc sasniegumi attālinātās olimpiādēs un konkursos, manuprāt, prasa sevišķi izcilas zināšanas un prasmes.

2020./2021. mācību gada skolēnu apbalvošana notika 2. jūnijā. Šoreiz skolēni nebrauca uz kopīgu pasākumu Priekulē, bet pašvaldības vadītāja, vadītājas vietnieks un izglītības vadītāja ar “Zināšanu autobusu” devās uz skolām. Pavisam kopā šī mācību gada nobeigumā tika apbalvoti 100 skolēni. Par sasniegumiem mācībās kopā ar Goda diplomu un naudas balvu skolēni saņēma arī “Zināšanu atslēgu” – zibatmiņu atslēgas formā ar novada ģerboni. Priekules vidusskolā visaugstākās atzīmes saņēma Anna Ivanova (9,87), Kristofers Ansis Pāvils (9,64), Ērika Anīte (9,6) un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā – Rebeka Auzniece (9,5). Goda diplomu un naudas balvu par sasniegumiem mācībās ar vidējo gada vērtējumu robežās no 9,0 līdz 9,49 saņēma Priekules vidusskolas skolēni Anda Brauna, Kārlis Ivanovs, Dana Katrīna Znotinaite, Rēzija Skudiķe, Santa Fromane, Beate Ešenvalde, Līga Legzdiņa, Patrīcija Rubeze, Elizabete Lendele un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolniece Ance Tetere. Goda diplomu un naudas balvu par sasniegumiem mācībās ar vidējo vērtējumu 8,5–8,99 saņēma Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolnieces Annija Markota, Agate Kadaģe, Elisa Tuskena un Ulvis Grenovskis, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolniece Laura Rosvalde, Priekules vidusskolas skolēni Gustavs Šteinbergs, Ričards Auznieks, Agate Jerika, Alise Pāvila, Nikija Mikāle, Ieva Bērziņa, Elīna Putniņa, Daniela Zube, Agneta Antanaviča, Ģirts Fromanis, Sendija Vernava, Margarita Sofija Tiškus, Estere Ziemele, Karīna Plūme, Lāsma Elīna Punga, Gustavs Einis, Līva Deviņa, Daniels Karazins, Ričards Kubuliņš, Elza Eveliņa, Marta Samsonova, Mārcis Putniņš, Kārlis Pinkovskis, Kristians Bubļausks, Enija Kristute, Linda Mežale, Elizabete Minka un Elizabete Gintere.

Pateicību par sasniegumiem mācībās un pašvaldības suvenīru “Zināšanu atslēga” Krotes Kronvalda Ata pamatskolā saņēma Kendija Kņūtiņa, Enija Valdmane, Melānija Laima Krūmiņa, Marija Elīna Lācīte, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolnieces Laura Lāce, Amanda Lazdupa un Roberts Linde, Priekules vidusskolā Gita Gūža, Marta Roga, Eduards Edgars Svars, Dana Adomaite, Rūdolfs Rubezis, Anžela Dēliņa, Daniela Jesaulkova, Gabriels Matīss Cibuļskis, Jānis Uļezko, Anastasija Sļepeca, Maija Pinkovska, Marats Tiesnesis, Raivis Strautiņš, Enija Palubinska, Mārcis Gailītis, Aris Kalinauskis, Linda Freimane, Maruta Klane, Kārlis Niedols, Edvards Brancis, Evelīna Anīte.

Attālinātajās mācību priekšmetu olimpiādēs šajā mācību gadā vislabāk veicās Andai Braunai (dalība valsts ģeogrāfijas olimpiādē un 3. vieta Jauno ģeogrāfu skolas atklāto olimpiāžu kopvērtējumā valstī. Savukārt Kaspars Eliass Cibuļskis pārstāvēja Liepājas novadu apvienību valsts bioloģijas olimpiādē. Paldies skolotājām Sandrai Grosbergai un Airitai Ešenvaldei.

Priekules novada pašvaldība pamatoti var lepoties ar divām mūzikas un mākslas skolām. Par to liecina arī šo iestāžu audzēkņu sasniegumi. Īpašs prieks par Priekules Mūzikas un mākslas skolas absolventa Reiņa Isakova 2. vietu starptautiskajā akordeonistu konkursā, kurā piedalījās jaunie akordeonisti no 32 valstīm. Kalētu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Viktorija Aldzere profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkursā ieguva trešo vietu, bet Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Karīna Plūme – atzinību. Goda diplomu par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu konkursiem saņēma Reiņa skolotāja Līga Kvāše un Viktorijas un Karīnas skolotāja Daiga Tiļļa.

Kā ierasts ik gadus, augstus sasniegumus republikas konkursos iegūst Krotes folkloras kopas “Traistēni” dalībnieki. Šogad attālinātajos konkursos vislabāk veicās Danielai Amandai Kņūtai un Enijai Valdmanei. Paldies viņu skolotājai Līgai Strēlei!

Republikas mēroga konkursā “Sporto visa klase” skolotāju Marikas Šefleres un Raita Feldmaņa vadībā 1. vietu 2.–3. klašu grupā izcīnīja Priekules vidusskolas 3. klase – Timurs Adašs, Airisa Bauže, Matīss Bumbļausks, Rūdolfs Toms Cīrulis, Roberts Daškēvičs, Emīlija Gailīte, Adrians Kavalieris, Robers Kļava, Samuēls Lašauri, Keita Maure, Kristiana Mazā, Elīna Pole, Rodrigo Rozenbergs, Elvis Seņko, Nellija Siksna, Beatrise Svara, Sanda Šenfelde, Lauris Šenfelds, Nellija Taujēna, Amanda Zube.

Lai gan pagājušajā mācību gadā tikpat kā nenotika sporta sacensības, tomēr pašās maija beigās olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņā šķēpa mešanā 3. vietu izcīnīja Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolnieks Artis Brundzāts. Padies viņa skolotājam Ģirtam Ločmelim.

Cerībā uz klātienes mācībām, klātienes olimpiādēm, konkursiem un sporta sacensībām novēlu visiem nākošajā un turpmākajos mācību gados godam ar saviem mācību sasniegumiem, panākumiem ārpusstundu aktivitātēs pārstāvēt savas izglītības iestādes jaunajā Dienvidkurzemes novadā un valstī!

Lai jums visiem jauka un saulaina vasara!

 

FOTO GALERIJAS NO SKOLĒNU UN SKOLOTĀJU APBALVOŠANAS

 

Izglītības vadītāja

Agrita Purviņa

Atpakaļ