Notikumi

Aicinām piedalīties atbalsta programmā „STOP 4-7”

Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

 

Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  • 2 izvērtēšanas konsultācijas;
  • 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā no plkst. 9:00-15:00);
  • 10 vakara nodarbības vecākiem ( no plkst. 16.00 – 18.00) klātienē vai ZOOM tiešsaistē;
  • 4 nodarbības ar bērnu grupu pedagogiem;
  • individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

Nodarbības notiks:

Kad?    2021. gada maijā un jūnijā

Kur?     Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas”

 

Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram Ina Dalbiņa Priekules novada pašvaldībā:

e-pasts: pii.dzirnavinas@inbox.lv

telef.nr. 26168193 sociālais pedagogs Baiba Laupe

Atpakaļ