Izsoles 2020

Traktoru MTZ-80

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – traktoru MTZ-80 (valsts reģistrācijas numurs T7154LP, 1987.gada izlaidums).

Izsole notiks 2020.gada 01.aprīlī plkst. 11.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 27. martam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2056,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 205,60 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.            

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29363874.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Atpakaļ