Izsoles 2020

Priekules novada pašvaldība atkārtotā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu HYUNDAI H1

Priekules novada pašvaldība atkārtotā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu HYUNDAI H1 (valsts reģistrācijas numurs HG 8862, 2009.gada izlaidums, VIN KMHWH81JP8U092054).

Izsole notiks 2020.gada 23.septembrī plkst. 10.50, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 18. septembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 678,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 67,80 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.            

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 26109863.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

  

  

  

  

  

  

Atpakaļ