Cilvēki novadā

Darbs dara darītāju

Darbs dara darītāju – tas ir precīzākais teiciens, ko sacīt par purmsātnieku Arnoldu Pankoku, kurš 2017. gadā saņēmis Priekules novada pašvaldības apbalvojumu “Goda novadnieks”.

 Arnolds Pankoks 


Oktobrī Arnolds nosvinēja savu 85. dzimšanas dienu. Dzimis un audzis Purmsātos, visu savu dzīvi nodzīvojis Virgas pagastā. Kara laikā zaudējis abus vecākus un jau 14 gadu vecumā sācis patstāvīgi strādāt. Pankoku dzimta ir pazīstama visā Latvijā. Viens no zināmākajiem ir Arnolda onkulis - arī Arnolds Pankoks, atzīts gleznotājs, kura sešas gleznas atrodas Purmsātu senlietu krātuvē. Radoša pieeja dzīvei Pankokiem raksturīga.

Darbā pavadījis smagos pēckara gadus – sācis strādāt mašīnu un traktoru stacijā (MTS), vēlāk kolhozā “Pionieris”. Amatu bijis daudz: mehāniķis, santehniķis, virpotājs. Apgūt virpotāja pamatiemaņas sūtīts no MTS uz Rīgu – VEF. Varat iedomāties 30 kolhoza govju, teļu, liellopu fermas, kurās bija slaukšanas, mēslu transportēšanas iekārtas, kas ikdienā bija jāapkalpo! Arnolds strādāja vismaz pusē no daudzajām fermām. Ļoti smags fizisks darbs, kas prasīja daudz pūļu.

Arnolds nekad ne par ko nav žēlojies. Darbs mūža garumā sagādājis gan daudz raižu, gan reizē arī lielu prieku. Darbs sniedzis gandarījumu ar savu meistara talantu palīdzēt līdzcilvēkiem saglābt tehniku - novirpojot jaunu detaļu vai to saremontējot. Divtūkstošo gadu sākumā, kad pagastā darbojās pašvaldības uzņēmums “Virgas tehnika”, tam lauksaimniecības pakalpojumus iedzīvotājiem Purmsātu ciemā bija jāveic reti, jo Purmsātos bija un vēl šodien ir Arnolds ar savu D25 traktoriņu. 
Viņš nokultivē un iestāda, noecē un palīdz novākt kartupeļus ciema iedzīvotāju  mazdārziņos.

Daudz labu vārdu dzirdēts par Arnoldu – maza auguma vīriņu ar zelta rokām, kurš velk neizsakāmi smaga darba vezumu. Virpotāja, restauratora darbs ar lauksaimniecības tehnikas detaļām un iekārtām Arnoldam ir bijis īsts izaicinājums, arī darba galdi pa gadiem  sagādāti un paša uzkonstruēti. Purmsātos visi zina Arnolda garāžu jeb darbnīcu un zina, ka aizejot tur, savai problēmai vienmēr radīs risinājumu. No kolhoza laikiem pagastam nebija atstāts neviens ūdensvada trases plāns. Arnolds pēc redzes atmiņas sameklēja ūdens ceļus. Tas bija fantastiski!  

Valsts svētkus Virgas pagastā, jo sevišķi Purmsātos, visi sagaidīja ar lielu lepnumu. Visi ir lepni par Arnoldu, par viņa mūža veikumu – par meistara darbu, par sirsnību, atsaucību, palīdzību, kas veltīts līdzcilvēkiem. Un nu tas ticis novērtēts ar “Goda novadnieka” titulu! Apsveicam!

 

Daiga Egle, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja

 


Atpakaļ