Aktualitātes

Šīs vasaras un rudens būvdarbi Priekules pilsētā

Katru gadu pašvaldība veic gājēju ietvju infrastruktūras sakārtošanas darbus dažādās pilsētas vietās. Septembrī ekspluatācijā nodots Priekules Galvenās ielas ietves pārbūves projekts, kas veikts posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam 862 m garumā un 1,5 m platumā. Galvenās ielas ietve ir viena no garākajām ietvēm Priekules pilsētā un ved iedzīvotājus no pilsētas centra līdz Skolas ielas krustojumam, kas turpinās tālāk uz Priekules Mūzikas un mākslas skolu. Projekta realizācijas ietvaros uzlabots un nobruģēts gājēju ietves segums un sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma. Darbu izpildītājs SIA “A-Land”, kopējās izmaksas – 78 299,29 eiro (bez PVN).

 

Arī Skolas ielā veikti apjomīgi ielas atjaunošanas darbi, kā rezultātā pārbūvēta gan gājēju ietve 313 m garumā un 1,6 m platumā, gan braucamā daļa no grants uz asfalta segumu 391 m garumā un 5 m platumā. Ielas atjaunošanas laikā izbūvēta arī lietus ūdens novadīšanas sistēma. Skolas ielas projekta mērķis bija padarīt gājēju ietvi un ielas segumu drošāku iedzīvotājiem, apmeklētājiem un Priekules Mūzikas un mākslas audzēkņiem un darbiniekiem. Darbus veica SIA “CTB”, izmaksas – 167 513,45 eiro (bez PVN).

 

Septembrī Priekulē, Ganību ielā 3, pabeigti labiekārtošanas darbi – veikti iekšpagalma bruģēšanas darbi un izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī ēka pieslēgta pie centralizētā kanalizācijas tīkla. Kopējās darba izmaksas – 12622,11 eiro (ar PVN).

Dārza ielā 18 veikti iekšpagalma bruģēšanas darbi, savukārt Dārza ielā 16 sakārtota iekšpagalma lietus ūdens kanalizācija un nobruģētas ieejas pie trim kāpņu telpām. Darbi pabeigti oktobrī, un to kopējās izmaksas ir 18523,97 eiro (ar PVN).

 

Pašlaik norit Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes atjaunošanas darbi. Galvenā ieejā pilnībā tiks nomainīti visi ārējo kāpņu pakāpieni. Tiks izbūvēts panduss personām, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Projektā paredzēta ārdurvju un 3 logu nomaiņa. Ēkas cokola daļā atjaunos bojāto siltinājumu. Sakarā ar to, ka lietus ūdens ēkai ietekmē pamatu noturību, projekta ietvaros paredzēta arī lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Fasādes atjaunošanas darbus veic SIA “Skorpions VS”, izmaksas - 99 936,04 eiro (bez PVN). Savukārt lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbus veic SIA “Grobiņas SPMK”, izmaksas - 26 216,73 eiro (bez PVN). Projekta beigu termiņš ir š.g. 30.novembris. Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Razma min, ka nākamā gada budžetā ir jāieplāno iekšpagalma labiekārtošanas un bruģēšanas darbi, lai izglītības iestāde un tās apkārtne būtu pilnībā sakārtota.

 

Priekules vidusskolas parkā blakus sporta laukumam norit Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve, kur top jauns mākslīgā seguma futbola laukums. Darbus veic SIA “JAUNIE CEĻI”, izmaksas 59161,91 eiro (bez PVN). Uz doto brīdi būvdarbi ir pabeigti atbilstoši laikapstākļiem. Nākamā gada pavasarī tiks pabeigti atliktie darbi pie laukuma labiekārtošanas – zālāja iesēšana un mākslīgā futbola laukuma seguma piestiprināšana pie pamatnes. Soliņi un atkritumu urnas tiks uzstādītas līdz š.g. 30.novembrim. Andris Razma pastāstīja, ka pašvaldība saimnieciskā kārtā novirzīja līdzekļus futbola laukuma apgaismojuma izbūvei, lai jauno sporta laukumu varētu izmantot arī tumšajās diennakts stundās. Jauno sporta laukumu skolēni un citi sporta entuziasti pilnvērtīgi varēs izmantot jau nākamā gada vasarā.

 

 

 

Atpakaļ