Aktualitātes

Priekules vidusskolas tiešsaistes stundu noteikumi

Pirms tiešsaistes stundas:

 • Sagatavo visu nepieciešamo – mācību grāmatu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus u.c.
 • Sakārto telpu – skolotājs aicinās ieslēgt kameru.
 • Ja iespējams, izslēdz fona trokšņus.
 • Ja radušās tehniskas problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml., savlaicīgi brīdini klases audzinātāju.

Tiešsaistes stundas laikā:

 • Tiešsaistes stundai pieslēdzies norādītajā laikā.
 • Piedalies ar savu vārdu vai vārdu un uzvārdu.
 • Stundas sākumā jābūt ieslēgtai kamerai un / vai mikrofonam.
 • Stundas laikā koncentrējies tikai mācībām.
 • Seko stundas gaitai! Veic pierakstus! Ja kaut ko nesaproti, padomā, pirms uzdod jautājumu skolotājam. Ja skolotājs uzdod jautājumu, atbildi.
 • Ja vēlies pajautāt, pacel “rociņu”.
 • Atslēdz pieeju mācību stundai tikai pēc skolotāja uzaicinājuma.
 • Skolotājs var veikt stundas video ierakstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes mācību stundas mūsu skolā tiek organizētas platformās Zoom vai virtualaskola.lv. Skolotājs veic ierakstu par tiešsaistes stundu e-klases dienasgrāmatā. Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā tiek ierakstīts “n”. Uzdotais JĀVEIC un JĀIESŪTA savlaicīgi.

 

 

 

Atpakaļ