Aktualitātes

Priekules novada bāriņtiesas diennakts 24/7 tālruņa numurs krīzes situācijā - 29368661​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekules novada bāriņtiesa aicina zvanīt uz diennakts 24/7 tālruņa numuru krīzes situācijā:

  • ja pret bērnu vērsta vardarbība (ja bērni tiek sisti, pazemoti, apsaukāti);
  • ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • ja bērni atstāti bez pieaugušo uzraudzības; 
  • ja novērojama svešu cilvēku aizdomīga rīcība pret bērnu;
  • ja bērns tiek seksuāli aizskarts;
  • ja bērnam tiek radīts jebkāda veida apdraudējums;
  • ja bērnus pieskata pieaugušie, kas ir alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
  • ja nepilngadīga persona ir ir alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
  • u.c. gadījumos. 

 

! Aicinām arī bērnus un pusaudžus vērsties pēc palīdzības, ja esat nonākuši grūtībās, jūtaties neuzklausīti un neatbalstīti.

Zvaniet uz Priekules novada bāriņtiesas diennakts 24/7 tālruņa numuru krīzes situācijā - 29368661 vai bērnu un pusaudžu uzticības tālruni - 116111

 

Paldies iedzīvotājiem, ka neesat vienaldzīgi par to, kas notiek ar mūsu bērniem! Bērni ir mūsu  nākotne, tāpēc būsim līdzatbildīgi un ziņosim par bērnu tiesību pārkāpumiem. 

 

Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ilona Šlisere (26741009)

Atpakaļ