Realizētie projekti

Uzstādīti bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri

 Priekules novada pašvaldība 2014. gada maijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedza pieteikumu par projekta „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”.

Projektā bija paredzēts uzstādīt bērnu rotaļu un atpūtas elementus Priekulē, Dārza ielā 18 un Ganību ielā 3 un uzstādīt āra trenažierus Aizputes ielā 1. Sakarā ar LAD lēmumu pieteikums tika noraidīts finansējuma trūkuma dēļ. Tomēr pašvaldība par saviem līdzekļiem 2014.gadā uzstādīja rotaļu laukumus Priekulē, Dārza un Ganību ielā.

Šī gada februārī no Lauku atbalsta dienesta saņemta informācija, ka projektu vērtēšanas gaitā ir atbrīvojies publiskais finansējums un pieprasīts apliecinājums, par vēlmi realizēt projektu. Pašvaldība nosūtīja apstiprinājumu, tikai lūdza atļauju pārcelt jau realizēto rotaļu laukumu vietas uz Bunkas pagastu. Rezultātā tapuši divi rotaļu laukumi Bunkā. Viens Dzirnavu ielas tuvumā, bet otrs- Krasta ielā. Rotaļu laukumu aprīkojums sniedz iespējas bērnu aktivitātēm un vecāku vai citu pieskatītāju atpūtai.

Uzstādīti arī āra trenažieri Aizputes ielā 1 pie vidusskolas stadiona. Uz šo āra trenažieru laukumu tiek aicināti visi tie, kam bērnu laukumu aprīkojums kļūst par mazu un ir vēlēšanās nodarboties ar aktīvām nodarbībām.

Kopā projekta realizācijai bija nepieciešami 9868,45 eiro neskaitot PVN. No tiem 90% ir Eiropas savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam, pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Modris Baumanis

FOTO

 

Atpakaļ