NOTEIKUMI

2020./2021.MĀC.G. izglītības iestāžu mācību procesa organizēšanas kārtība
PRIEKULES VIDUSSKOLA: KĀRTĪBA EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS UN HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI KĀRTĪBA MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJAI KĀRTĪBA MĀCĪBU PROCESU ATTĀLINĀTAI NOSDROŠINĀŠANAI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA KROTES KRONVALDA ATA PAMATSKOLA PRIEKULES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA MEŽUPES PAMATSKOLA...

lasīt vairāk