ROB-LANKA

 Kontaktpersonas: Ruta Balode

Telefons: 26536512
E-pasts: baloderuta@inbox.lv

Priekules nov., Virgas pag., Virga, "Cepļi", LV-3433

Statūtos norādītie mērķi: 1. Veicināt lauku iedzīvotāju videi draudzīgas saimnieciskās darbības dažādošanu un nodarbinātību, radot iespēju ienākumu palielināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.2. Sekmēt Virgas pagasta dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu veselīgas atpūtas un lietderīga brīvā laika organizēšanai.