TADAIĶU MEDNIEKU KOPA

 Priekules nov., Bunkas pag., "Minceri", LV-3446

Mērķis: medību organizēšana, vadīšana un medību trofeju uzskaite;medību kultūras un tradīciju izkopšana;sadarbības koordinēšana ar citiem mednieku formējumiem;sadarbības koordinēšana ar valsts mežu dienestu, pašvaldību institūcijām;medību platības pareizas apsaimniekošanas nodrošināšana;drošības pasākumu organizēšana medību laikā;dabas aizsardzības pasākumu veikšana;piedalīšanās mežu atjaunošanā un biotehnisko pasākumu izpildē;labdarības pasākumu organizēšana;citu likumos atļauto ar medībām saistīto darbību veikšana.