Liepājas reģiona novadu būvvaldes lēmumi par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju

Liepājas reģiona novadu būvvaldes lēmumi

par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju

Tabula lejuplādei>>>

 

Būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas datums

Adrese

Objekta nosaukums

Būvatļauja

Būvatļauja stājas spēkā

Lēmums par atteikumu

Lēmums stājas spēkā

Atzīme par projektē-šanas nosacījumu izpildi

Nr.

Datums

Nr.

Datums

04.03.2014.

„Gudēni”, Virgas pagasts, Priekules novads

Meliorācijas sistēmas pārbūve

201/2014

30.10.2014

30.10.2014

 

 

 

29.10.2014

28.01.2014.

Bunkas pagasts, Priekules novads

TP 318 „Usaiķi” 0,4kV GVL Z-3 rekonstrukcija

206/2014

10.11.2014

12.11.2014

 

 

 

10.11.2014.

03.06.2014.

Kalētu pagasts, Priekules novads

TP 3104 „Annenieki” 0,4kV GVL pārbūve

216/2014

03.12.2014

03.12.2014

 

 

 

01.12.2014.

21.07.2014.

Grobiņas meža iecirknis, Priekules pagasts, Priekules novads

Meža ceļa "Purmaļu ceļš " būvniecība

217/2014

08.12.2014

08.12.2014

 

 

 

04.12.2014.

30.06.2014.

Aizputes un Baznīcas ielas, Priekule, Priekules novads

Aizputes un Baznīcas ielu apgaismojuma pārbūve

220/2014

08.12.2014

09.12.2014

 

 

 

05.12.2014.

14.08.2014.

Bunkas pagasts, Priekules novads, Krīvuklana meža iecirknis

Meža ceļa "Stirnu ceļš" būvniecība

222/2014

10.12.2014

10.12.2014

 

 

 

16.06.2014.

12.12.2014.

Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads

Priekules mūzikas un mākslas skolas pārbūve

 

 

 

1-20/35

19.12.2014

 

 

23.12.2014.

"Noliktavas", Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads

Graudu pirmapstrādes komplekss

232/2014

30.12.2014

07.01.2015

 

 

 

11.03.2015.

06.01.2015.

Priekules pagasts, Priekules novads

Virgas upes atjaunošana

3/2015

07.01.2015

26.01.2015

 

 

 

07.01.2015

04.08.2014.

Baznīcas iela, Priekule, Priekules novads

TP 301 0,4 kV GVL F-2 "SPK"pārbūve

13/2015

19.01.2015

19.01.2015

 

 

 

19.01.2015

24.02.2014.

Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP3208 "Aizvīķu veikals"0,4kV GVL pārbūve

16/2015

26.01.2015

02.02.2015

 

 

 

14.08.2014

28.01.2014.

Bunkas pagasts, Priekules novads

TP318 "Usaiķi"0,4kV GVL Z-1 un Z-4 pārbūve

15/2015

21.01.2015

02.02.2015

 

 

 

28.08.2014.

28.01.2015.

“Ezermaļi", Priekules pagasts, Priekules novads

Dzīvojamās mājas būvniecība

24/2015

11.02.2015

18.02.2015

 

 

 

09.02.2015.

09.03.2015.

"Lielarāji", Purmsāti, Virgas, Priekules novads

Graudu kaltes un graudu uzglabāšanas torņa būvniecība

42/2015

25.03.2015

30.03.2015

 

 

 

 

06.02.2015.

Skolas iela 12, priekule, Priekules novads

Priekules mūzikas skolas uzbrauktuves (pandusa) būvniecība

24/2015

16.02.2015

18.02.2015

 

 

 

 

30.07.2014.

Galvenā iela 29, Priekule, Priekules novads

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve

18/2015

02.02.2015

25.02.2015

 

 

 

26.01.2015.

13.01.2014

"Šmikši", Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP 300, 0.4kV GVL Z-1 pārbūve

34/2015

18.03.2015

18.03.2015

 

 

 

04.06.2014.

24.07.2013

"Vētras", Virgas pagasts, Priekules novads

Divu saimniecības ēku būvniecība

17/2015

02.02.2015

18.03.2015

 

 

 

09.02.2015.

15.01.2015.

"Lielarāji", Purmsāti, Virgas, Priekules novads

Divu graudu uzglabāšanas torņu būvniecība

44/2015

30.03.2015

30.03.2015

 

 

 

 

15.04.2015.

Priekule, Priekules novads

Dzirnavu ielas pārbūve

51/2015

20.04.2015

22.04.2015

 

 

 

 


 

25.03.2015.

Jaunā iela 6, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads

Viena dzīvokļa mājas pārbūve

47/2015

20.04.2015

22.04.2015

 

 

 

 

18.04.2007.

"Mazauznieki", Kalētu pagasts, Priekules novads

Divu dīķu 0.8ha un 0.4ha būvniecība

52/2015

10.04.2015

 

 

 

 

10.04.2013.

13.05.2015.

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads    

Kanalizācijas pieslēguma būvniecība administrācijas ēkai