Priekules evanģēliski luteriskā draudze

http://priekules.lelb.lv/ 

FOTO

 

 Iknedēļas pasākumi Priekules ev. lut. draudzē.

Otrdienās: 8.30 - Rīta lūgšana (baznīcā).
18.00 - AA sapulce ( draudzes namā Aizputes ielā 10).
Trešdienās: 12.00 - Sadraudzības pusdienas ( draudzes namā ).
13.30 - Svētbrīdis slimnīcas sociālās aprūpes nodaļā ( mēneša pēdējā trešdienā ar svēto vakarēdienu).
Ceturtdienās: 8.30 - Rīta lūgšana (baznīcā).
17.30 - Kora mēģinājums (draudzes namā).
Sestdienā: 12.00 - Iesvētes mācības. Lūdzam pieteikties cilvēkus, kuriem ir interese iepazīt Kristu un
saņemt Dieva svētību. Pieteikties draudzes namā, pie mācītāja K.Puķīša, mob.26576197, vai arī rakstot: priekules@lelb.lv;
17.00 - Bībeles stunda ( draudzes namā).
Svētdienās: 10.00 - DIEVKALPOJUMS.
Sākot ar oktobra pirmo svētdienu atsāksies arī svētdienas skolas nodarbības svētdienās 10.00. Aicinām bērniņus uz pirmo svētdienas skolas nodarbību 6.oktobrī.