Kapu apsaimniekošana

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas

tips

Atrašanās

vieta

Atbildīgais/-ā (telefona numurs)

Digitalizācija

Usaiķu kapi

Atvērta kapsēta

Bunkas pag.

Jānis Lācītis 
(26150806)

 

Bunkas vecie kapi

Atvērta kapsēta

Bunkas pag.

Jānis Lācītis 
(26150806)   

 

Bunkas jaunie  kapi

Atvērta kapsēta

Bunkas pag.

Jānis Lācītis 
(26150806)   

 

Pētera kapi

Atvērta kapsēta

Bunkas pag.

Jānis Lācītis 
(26150806)   

 

Krotes kapi

Atvērta kapsēta

Bunkas pag.

Jānis Lācītis 
(26150806)   

 
Vārtājas jaunie kapi Atvērta kapsēta Bunkas pag. Jānis Lācītis  
(26150806)   
 

Gramzdas kapi

Atvērta kapsēta

Gramzdas pag.

Kārlis Malūks
(25713955)  

 

Aizvīķu kapi

Atvērta kapsēta

Gramzdas pag.

 Kārlis Malūks
(25713955)  

 

Smaižu kapi

Atvērta kapsēta

Gramzdas pag.

 Kārlis Malūks
(25713955)  

 

Dāmas kapi

Atvērta kapsēta

Gramzdas pag.

 Kārlis Malūks
(25713955)  

 

Kalētu kapi

Atvērta kapsēta

Kalētu pag.

Guntars Kadiķis

(27327212; 22441694)

 

Svipstu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Kalētu pag.

Guntars Kadiķis

(27327212; 22441694)

 

Judu kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pag.

Valentīna Inne
(26439578)

 

 

Mazgramzdas  kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pag.

Valentīna Inne
(26439578)

 

 

Stervēnu kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pag.

 Valentīna Inne
(26439578)

 

Nodegu kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pag.

Valentīna Inne
(26439578)

 

 

Elku kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pag.

Valentīna Inne
(26439578)

 

 

Lībju kapi

Atvērta kapsēta

Priekules pilsēta

Valentīna Inne
(26439578)

Kapsētas karte 

Mālkalna kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Priekules pilsēta

 Valentīna Inne
(26439578)  

Kapsētas karte  

Virgas kapi

Atvērta kapsēta

Virgas pag.

Valdis Brundzāts 
(29173188)

 

Paplakas kapi

Atvērta kapsēta

Virgas pag.

Vida Staškiene
(25770237)

Kapsētas karte 

Purmsātu kapi

Atvērta kapsēta

Virgas pag.

Vida Staškiene
(25770237)