08.08.2013, ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)