Virgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Gaismiņa''

 

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”

“Mazā skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, tālrunis 26606133, pii.gaismina@priekulesnovads.lv

Direktore Zaiga Ūdriņa

Iestāde piedāvā apgūt pirmsskolas izglītības programmu.

145. jubilejas gadā Virgas pamatskola ar 2020. gada 1.septembri tiek reorganizēta par Virgas pirmsskolas izglītības iestādi “Gaismiņa”.

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

Vēsture

1877. gadā par pagasta līdzekļiem Virgā tika uzcelts skolas nams, bet kopš 1935. gada skola atrodas bijušās muižas ēkās. Pirmais zināmais skolotājs Virgas skolā bija Irlavas skolotāju semināra beidzējs Kronentāls. Par skolotājiem strādājuši Andrejs Pickēns, Kaspars Kopmanis, Edvards Strautmanis. Līdz 1937. gadam Virgā darbojās arī I pakāpes vācu pamatskola.