PROJEKTU KONKURSI

2021-03-05
Priekules novada pašvaldības dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.