Bunkas pagasta bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās 8:00 - 16:00

Trešdienās 8:00 - 16:00

Ceturtdienās 14:00 - 18:00 

Kontaktinformācija

e-pasts: bunkasbiblioteka@priekulesnovads.lv

Tālrunis 63454754

Bibliotēkas adrese: Bunkas kultūras nams, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

Bibliotēkas vadītāja – Svetlana Grinberga

Par bibliotēku

Priekules novada Bunkas pagasta bibliotēka dibināta 1947. gadā, no 1970. gada atrodas Bunkas kultūras nama telpās.

Lasītājiem pieejams plašs nozaru literatūras krājums, daiļliteratūras krājums, periodiskie izdevumi, kā arī novadpētnieciskie materiāli par Bunkas pagastu.

Sadarbībā ar novada radošajiem cilvēkiem, bibliotēkā tiek organizētas dažādas nodarbības bērniem. Īpašu gaisotni rada ikmēneša izstādes.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes Letonika, Laikrakstu bibliotēka News.lv, kā arī Liepājas reģiona kopkatalogs.

Ar ERAF projekta, „Trešā tēva dēla” un „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā’’ atbalstu iekārtotas sešas datora darba vietas bibliotēkas lietotājiem.

2015.gadā Publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.