Kalētu pagasts

Adrese/dokuments  Liepu aleja 2 Liepu aleja 2a Liepu aleja 3 Liepu aleja 3a "Brūzis"
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020.gadu
Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019.gadu
Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums Pielikums
           
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam kopsavilkums Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.2
Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2016. gada 14.oktobri Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.1 Pielikums Nr.1