Kontakti

 

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdienās: no 10 līdz 12.00 un no 13 līdz 16,  Priekulē pašvaldības administratīvajā ēkā, Saules ielā 1.


KONTAKTI 
Būvvaldes vadītāja Ineta Butāne, tālrunis 29283768, ineta.butane@priekulesnovads.lv. 

Būvinspektors Raimonds Kalējs, tālrunis 26463999.