Izglītība

Priekules novada pašvaldībā ir septiņas izglītības iestādes ar daudzveidīgu programmu piedāvājumu.

Priekules vidusskolā var apgūt pamatizglītības programmas, vispārējo vidējās izglītības programmu un profesionāli orientētu vidējo izglītību ar ievirzi policista darbā.

Priekulē, Kalētos, Virgā un Krotē tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatizglītības programmas.

Mežupes pamatskolā mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un pēc pamatizglītības programmas apgūšanas ir iespēja apgūt virtuves darbinieka un koksnes materiālu apstrādātāja profesijas.

Priekulē, Kalētos, Gramzdā, Virgā un Krotē tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība no pusotra gada vecuma.

Visās skolās ir daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums - darbojas ansambļi, tautisko deju kolektīvi, vides izglītības, sporta pulciņi, folkloras kopas, jaunsargi, mazpulki.

Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē un Kalētu pamatskolā ir iespēja apmeklēt Liepājas rajona Sporta skolas nodarbības vieglatlētikā un futbolā.

Profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Priekules Mūzikas un mākslas skola.