Aktuālā informācija

Ikviens kam ir aktuāls piedāvājums vai informācija, kas var noderēt Priekules novada lauksaimniecības jomā strādājošajiem var ievietot savu piedāvājumu. Piedāvājuma vai informācijas tekstu sūtiet Irinai Ginterei (SIA LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultantei) uz e-pastu irina.gintere@llkc.lv vai telefoniski 28310484.
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Liepājas birojs aicina uz jauniešu uzņēmējdarbības apmācībām. Šādas apmācības tiek rīkotas jau devīto reizi visos 26 reģionālajos birojos pa visu Latviju. Iepazīšanās un pirmā mācību diena piektdien, 9. oktobrī pl. 9:30, Vecā ostmalā 53, Liepājā.
Pēdējās nedēļās ir palielinājies ar Covid-19 saslimušo personu skaits, tāpēc Lauku atbalsta dienests, rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, aicina izvērtēt nepieciešamību apmeklēt LAD klientu apkalpošanas centrus klātienē.
Daudziem meža īpašniekiem 2020. gadā beidzas meža inventarizācijas derīguma termiņš. Valsts meža dienesta mērķis nav sodīt meža īpašnieku par neveiktu meža inventarizāciju, bet gan rīkoties tā, lai meža īpašnieks veiktu šo inventarizāciju, lai izprastu, kas ir mežā un kas būtu darāms, lai gūtu no sava īpašuma apsaimniekošanas vislielāko labumu.
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) līdz 22. decembrim tiešsaistē un intervijās turpina 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšanu.
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.
2020. gada 17. septembrī Lauku atbalsta dienests organizēja vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārs notika tiešsaistē platformā “Zoom”.
VPM avanss tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 procentu apmērā.
Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu. Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz 2020.gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai notiek no 2020. gada 6. maija līdz 1. decembrim.
Ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā.
Suņi ir mājas mīluļi, kompanjoni un sniedz daudz prieka savam saimniekam. Taču jāņem vērā, ka suns dzīvo vidēji 12 gadus...
LAD, sākot ar 2020. gada 1. maiju, pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem, piešķir marķēto (iezīmēto) dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi 2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmērā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma.
No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu.
Plānots, ka pēc noteikumu pieņemšanas iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai, lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020. gada 20. maija līdz 15. augustam.
No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes, kas ļauj klientiem pašiem veikt noteiktas darbības sistēmā.
Rokasgrāmatas un veidlapas. Aktuāla informācija 2020. gadam
Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē.