Realizētie projekti

Ūdenssaimniecību projekti realizēti

Projekti tika iesniegti ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšprogrammā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, un abi tika realizēti veiksmīgi.
          Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 297663. ERAF sedz 85% no izmaksām, 15% ir pašvaldības budžeta līdzekļi, savukārt „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” kopējās attiecināmās izmaksas bijušas Ls 86158.
          Projekta gaitā gan Kalētu, gan Ozolu ciemā bija paredzēts izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas staciju un veikt ūdensapgādes cauruļvadu izbūvi. Kalētos vēl papildus tika izveidots jauns artēziskais urbums, kā arī uzstādīta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta.
Atpakaļ