Realizētie projekti

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā

 

 

 2014.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par ES fonda projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā” īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 44323 EUR. No tām 85 % ir ERAF finansējums, 3 % valsts budžeta dotācija, bet 12 % pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos, kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti visās sešās novada teritoriālajās vienībās.

Projekta gaitā izveidoti desmit jauni publiskie interneta pieejas punkti ar pieeju bezvadu interneta pieejas zonām, no tiem sešos uzstādīta arī datortehnika. Turklāt pilnveidoti desmit bibliotēkās esošie publiskie interneta pieejas punkti ar datoriem un drukas iekārtām. Projekta beigu termiņš 30. jūnijs.

Ir ierīkoti lokālie tīkli un bezvadu interneta pieejas zonas Priekulē pie sporta halles, slimnīcas, kultūras nama, sociālā atbalsta centra un vingrotāju laukuma; Kalneniekos, Nākotnes ielas veikalā; Gramzdas kultūras namā; Krotes sporta zālē; pie Prūšu ūdenskrātuves un Ozolu ciemā pie basketbola laukuma.

Ir realizēts arī iepirkums datoru un drukas tehnikai, kā rezultātā ir veikti uzlabojumi Priekules bibliotēkā uzstādot daudzfunkcionālu drukas ierīci, Gramzdas un Aizvīķu bibliotēkas papildinātas ar jauniem datoriem, Tadaiķu bibliotēka papildināta ar diviem datoriem un daudzfunkcionālu drukas ierīci, Krotes un Bunkas bibliotēkas papildinātas ar diviem datoriem, visas Virgas pagasta bibliotēkas papildinātas ar datoriem, Purmsātu bibliotēkā uzstādīta arī daudzfunkcionālu drukas ierīce, Kalētu bibliotēka papildināta ar diviem datoriem un daudzfunkcionālo drukas ierīci.

Projekta realizācija tuvojas noslēgumam, līdz ar to aicinām novada iedzīvotājus, sākot ar jūliju, izmantot paaugstinātās piekļuves iespējas internetam un tā sniegtajām plašajām iespējām.

Projektu koordinatore Una Ržepicka

Atpakaļ