Realizētie projekti

Īstenojies projekts „Brīvā laika pavadīšanas centra” apkārtnes labiekārtošana Purmsātos.

 

Pateicoties Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursam, esam īstenojuši projektu „Brīvā laika pavadīšanas centra” apkārtnes labiekārtošanu Purmsātos.

„Brīvā laika pavadīšanas centrs” ir uzcelts uz saimniecības ēkas pamatiem. Zeme apkārt ēkai bija nelīdzena, nebija košumu krūmu un arī nebija puķu stādījumu. Apkārtne bija nesakopta, tāpēc gribējām apkārtni labiekārtot, lai būtu prieks visiem iedzīvotājiem.

Un mums tas izdevās, mēs esam izlīdzinājuši nelīdzeno zemi, iesējuši jaunu zālāju, iestādījuši košuma krūmus un puķu stādus. Ir izveidoti 3 skaisti soliņi un iegādātas 3 skaistas āra lampiņas.

Mums visiem ir ļoti liels prieks par paveikto darbu. Mums patīk tagadējā apkārtne, bet pavasarī varēs baudīt vēl lielāku krāšņumu, jo tad visas puķes plauks un ziedēs!

Lielu paldies sakām Virgas pagasta pašvaldībai, Virgas pagasta tehnikai, Priekules pašvaldībai, kā arī visiem aktīvistiem, kuri piedalījās mūsu rīkotajās aktivitātēs! Kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt mūsu pagastu skaistāku un sakoptāku, lai pēc tam varētu lepoties par padarīto darbu!

I.Eidinta un K.Sandere

Bilžu galerija

Atpakaļ