Aktualitātes

SIA ''Priekules nami'' kases pieņemšanas laiki no 09.11.2020.

SIA “Priekules nami” informē, ka no 09.11.2020. kase pieņems klientus:

  • Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 / 13:00 līdz 18:00
  • Ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00


Lūgums veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz norēķinu kontu:

  • Banka: Luminor Banka AS

      Konta numurs: LV41RIKO0002013198380
      SWIFT kods: RIKOLV2X

  • Banka: AS Swedbank

      Konta numurs: LV03HABA0551032177094
      SWIFT kods: HABALV22

Pie pārējiem speciālistiem pieteikties iepriekš:

  • Valdes locekle A.Brauna 29175268
  • Tehniskais direktors R.Mickus  27068302
  • Datu ievades operatore E.Māliņa 26797604
Atpakaļ