Realizētie projekti

PAR KPFI PROJEKTA NOSLĒGUMA SEMINĀRU.(publicēts 27.08.12.)

2012.gada 23.augustā Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika izglītojošs seminārs sabiedrībai „JAUNO TEHNOLOĢIJU ESPĒJAS SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMSIJAS SAMAZINĀŠANAI”.

 

            Seminārs notika KPFI finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”” (Līgums nr.KPFI – 7/ 86) ietvaros. Tā mērķis bija iepazīstināt gan speciālistu, gan interesentus ar tām jaunajām tehnoloģijām, kuras izmantotas Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” renovācijā, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti un samazinātu CO2 izmešu daudzumu apkārtējā vidē.

 

            Semināru atklāja Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska. Dalībnieki tika iepazīstināti ar galvenajiem novada attīstības virzieniem un vēl plānotajiem projektiem.

 

            Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” un renovācijas projekta vadītāja Ina Dalbiņa iepazīstināja klātesošos ar projekta tapšanas vēsturi un nepieciešamību. Izrādās, ka projekts, kurš tika īstenots no 19.marta līdz 23.jūlijam ticis  gatavots jau kopš 2010.gada. Bērnudārza ēka ekspluatācijā nodota 1988.gadā, un visas inženiertehniskās sistēmas bija pamatīgi novecojušas. Tāpēc ēkas apsaimniekošanai un dažādiem remontiem bija nepieciešami arvien lielāki resursi. Šīs problēmas risināšanai tad arī tika sagatavots ēkas siltināšanas un renovācijas projekts.

 

            Priekules bērnudārzā  īstenotā projekta arhitekts Juris Rotčenkovs un M.Sc.Ing. Agris Ikaunieks (SIA „JR Elements” Arhitektūras risinājumi) pastāstīja par to, kā tapa ēkas renovācijas projekts no idejas līdz SIA „LCS „Būvnieks”” realizētajam galarezultātam. Projekta finansētāju nosacījums bija ēkas renovācijā izmantot tikai videi draudzīgas tehnoloģijas, kas ne vienmēr ir pašas lētākās toties vienmēr padara patīkamākus cilvēku dzīves un darba apstākļus, saudzējot arī apkārtējo vidi.

 

            Priekules novada būvinženieris Māris Markots pastāstīja par to, kādas izmaiņas notikušas bērnudārzā un kāds būs to rezultāts. Visu izmaiņu mērķis – taupīt visa veida enerģiju un saudzēt vidi. Priekules iedzīvotāji var redzēt tikai ēkas ārējās izmaiņas. Iestādes darbiniekiem tagad sāksies nopietns darbs, lai iemācītos vadīt un kontrolēt ēkā uzstādītās ventilācijas, kanalizācijas, apkures un elektrības iekārtas. Projekta noteikumi ir stingri – 5 gadus pēc tā pabeigšanas veikt rūpīgu iekārtu uzraudzību un kontroli, lai pārliecinātos par to, ka projektā plānotais mērķis - enerģijas ekonomija un vides saudzēšana – tiek sasniegts.

 

            Semināra noslēgumā dalībnieki varēja apskatīt projekta īstenošanas gaitas spilgtākos momentus fotogrāfijās, uzklausot projekta vadītājas Inas Dalbiņas stāstu par to, kā viss notika un uzdodot jautājumus tehniskā projekta autoriem.

 

            Paldies visiem, visiem, kuri tieši vai netieši piedalījās projekta īstenošanā. Īpašs paldies pašvaldībai un visiem tās speciālistiem par sapratni un atbalstu.

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa

Bilžu galerija

Atpakaļ