Realizētie projekti

Kalētu mežaparks „Priediens” atklāts.

21. oktobrī svinīgi tika atklāts projekts „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens”. Projekts atbalstu saņēmis LAD programmā LEADER, kurš iesniegts ticis Liepājas rajona partnerības izsludinātajā konkursā. Kopējie projekta līdzekļi bijuši ap Ls 12000. Projekta realizācijai ieguldījumu devuši arī uzņēmumi VAS „Latvijas Valsts meži”, kuri piekrita noslēgt līgumu ar Kalētu pagasta pārvaldi par mežaparka teritorijas apsaimniekošanu, kā arī AS „Latvijas finieris”, kuri ziedoja kokmateriālus koka skulptūru izveidei.

Aktīvās atpūtas taku un aktīvās atpūtas zonas māksliniecisko noformējumu veidoja koktēlnieks Ģirts Burvis.
Mežaparka atjaunošanas idejas autors ir Dzintars Kudums, bet projektu sagatvot iesniegšanai palīdzēja Elita Jaunzeme.
 
Vairāk lasīt „Priekules novada ziņas” novembra numurā.
Atpakaļ