Realizētie projekti

Kalētos izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma (publicēts 14.11.2014.)

 Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2013.gada 24.septembrī parakstīto vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/023/074  „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”.

Projekta ietvaros tika rekonstruēta Kalētu ciema kanalizācijas sistēma, kā arī tika izbūvēta jauna kanalizācija, tā nodrošinot Kalētu ciemā ražojošo uzņēmumu „Silgme” ar pieslēgumu centrālajai kanalizācijai. Kopējais izbūvētās kanalizācijas garums 3337.96 m

Ņemot vērā Eiropas Savienības fonda projekta vienošanos Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/023/074 lietus ūdeņus nedrīkst novadīt jaunajā kanalizācijas sistēmā, kā rezultātā, iespējams, radīsies problēmas ar lietus ūdeņu novadīšanu. Pašvaldības apsaimniekošanā esošajos objektos radušās problēmas novērsīs Kalētu pagasta pārvalde.

Paldies visiem Kalētu pagasta iedzīvotājiem par iecietību un sapratni. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Ar projekta realizāciju saistīto problēmu gadījumā lūgums ziņot Kalētu pagasta pārvaldei.

Agrita Driviņa, Kalētu pagasta pārvalde

Atpakaļ