Realizētie projekti

Jauns jumts un terapijas zāle Purmsātu speciālajai internātpamatskolai

 

Projekts "Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana", kas tika iesākts 2010. gada martā, ir veiksmīgi realizēts.
Projekts tika īstenots, kā daļa no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Visas izmaksas, kas ir vairāk nekā 90 tūkstošu latu, finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.
Projekta mērķis bija veikt skolas infrastruktūras sakārtošanu Purmsātu speciālajā internātpamatskolā, uzlabojot skolas pieejamību un veicinot dažādu prasmju attīstību skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pateicoties ERAF fonda līdzekļiem, tika pabeigta skolas jumta nomaiņa, mansardā ir izbūvēta terapiju zāle, atstājot apaļos logus, kā arī izveidota ieejas pandusa personām ar kustību traucējumiem. Turpmāk mansardā notiks mūzikas un smilšu terapijas nodarbības, ārstnieciskās fizkultūras, ritmika. 
Blakus zālei projekta laikā ir izbūvētas vēl vairākas palīgtelpas.
Atpakaļ