Kultūras notikumi

LIELI KULTŪRAS NOTIKUMI LEIŠMALĪTĒ

Imanta Ziedoņa apdzejotajā leišmalītē – Gramzdas pagasta Mežaparkā 11. septembrī tika atklāta MEŽA GALERIJA. Šajā dienā latviešu rakstniekam Sudrabu EDŽUM palika 161 gads. Covid 19 pandēmijas dēļ neīstenojās rakstnieka jubilejas svinības pirms gada. Līdz ar to piemiņas plāksnes uzstādīšana pie Gramzdas pamatskolas par piemiņu faktam, ka Sudrabu Edžus šeit izglītoja ciema bērnus 18 gadus, tika atlikta.

Bet šovasar izlolotā ideja ieguva jau pavisam citas aprises. Seši mākslinieki, savā radošajā procesā iedvesmojoties un tverot impulsus no Sudrabu Edžus dzīves gājuma un literārajiem darbiem, radījuši sešas lielformāta gleznas, kas novietotas apskatei Gramzdas Mežaparkā uz ilgāku laiku. Tādējādi dabas mīļotājiem pavērsies lieliska iespēja skatīt gleznas dažādos diennakts un gada laikos. Visi mākslas darbi formā ir vienādi, bet saturiskais risinājums, iedvesmojoties no Sudrabu Edžus literārā mantojuma, atšķirīgs.

Pēterim TAUKULIM šķita svarīga ik detaļa un lielajā kompozīcijā tās atgādina, ka patiesa dzīve faktiski sastāv no ļoti pretrunīgiem ikdienas fragmentiem.  

Killian FOUQUET (Francija) iedvesmojās no fragmenta “Dullajā Daukā”… uz jūru skatīties tas varēja, cik tīk, kaut jel spētu izbrist līdz tai vietai, kur debess velve nolaižas līdz ūdens līmenim… Laiva stāv uz vietas, pāri tiem stāv debess velve, smagi spārnus vēdinādamas, lido kaijas… vai viņas grib teikt, ko tās zina, ko tās redzējušas tur aiz noslēpumainās debess malas?  

Sofija BUMBULE arī izlasīja Sudraba Edžus grāmatiņu "Dullais Dauka"… Laiva stāv uz vietas, pāri tiem stāv debess velve tādā pat augstumā kā arvien, bet apkārt viņiem, smagi spārnus vēdinādamas, lido kaijas… un radīja savu mākslas darba versiju.

Rolands Pēteris GŪTMANIS savā darbā it kā jautā - kāds tad bija tas acu apmānītājs, vai labs vai slikts? Nezinu, zinu tikai to, ka ļaudīm tīk skatīties, kad viņš tiem apmāna acis.

Dace GAILĪTE gleznojusi Sudraba Edžus dzejoli  “Pēc trešiem gaiļiem”.. Lai nez cik liels ir tumsas spēks, pēc trešiem gaiļiem saule lēks! Gleznā ieausts rakstnieka rokraksta fragments.  

ĢIRTS BURVIS ir profesionāls tēlnieks. Viņa darbs “Sarkanbaltsarkanās laivas” sagaida ikvienu ieceļotāju Gramzdas laukumā  “Vārti uz Latviju”. Bet plenērā mākslinieks gleznoja, arī lasot “Dullo Dauku”… Bet uz jūru skatīties tas varēja, cik tīk, – varēja arī brist viņā labi tālu. Kaut jel spētu izbrist līdz tai vietai, kur debess velve nolaižas līdz ūdens līmenim, tad redzētu, kas tur īsi ir aiz viņas…

 

Ar šo mākslinieciski ietilpīgo sarīkojumu noslēdzās šīs vasaras svarīgākā ideja – pievērst uzmanību diviem Dienvidkurzemes dižgariem, kas nākuši no Gramzdas un atstājušas būtiskus nospiedumus Gramzdas kultūrizglītības vēsturē: rakstniekam Sudrabu EDŽUM un kādreizējam Liepājas mēram – Ēvaldam RIMBENIEKAM, kas dzimis Smaižos.

Koncertcikla RIMBENIEKS mērogs izvērtās plašs – dažādi kameransambļu sastāvi koncertēja daudzviet Dienvidkurzemes novadā (atklāšanas koncertā Gramzdas Smaižos, Cīravā, Vecpilī, Aizputē, Priekulē, Griezē, Grobiņā un vairāki koncerti Liepājā).

Projekts sadarbībā ar Liepājas Simfonisko orķestri ir izdevies un ir cerība, ka nākotnē Dienvidkurzeme varēs lepoties ar kamermūzikas festivālu. Lielu ieguldījumu pasākumu organizēšanā ieguldījusi Gramzdas pagasta pārvalde, jo īpaši Gunta GRUNTIŅA un Dzintars KUDUMS.

Meža galerijas atklāšanas sarīkojumu saulainajā sestdienas atvasaras pēcpusdienā  bagātināja ne tikai pērkona dārdi, bet lieliskais dziesminieks Kārlis KAZĀKS. Viņa humora pilnie stāsti par latviešiem Latvijā, sirsnīgās dziesmas dažādos dialektos, sirsnīgi papildināja sarīkojuma ieceri, dažbrīd izraisot publikā gan smieklus, gan dabisku vēlmi dziedāt līdzi, gan katram pie sevis padomāt – kas esam šodien un kādu augsni mūsu garīgajai izaugsmei atstājušas izcilības tepat mums līdzās.

FOTO GALERIJA

 

Gundars VENENS,

Priekules kultūras nodaļas vadītājs

 

Atpakaļ