Kultūras notikumi

KRŪKĻA MANTOJUMS

11.maijā Krotē tika atzīmēta dzejnieka simtgade. Vietējo cilvēku atmiņā 2021. gads iezīmēsies ar Alfreda Krūkļa daiļradi. Un ne jau tikai krotenieku un Priekules novada cilvēkiem, bet visas Latvijas dzejas mīļotājiem Krūkļa vārds ir pazīstams. Pirmkārt jau daudzo dziesmu dēļ, kam vārdus rakstījis Krotes dzejnieks.

Gaidot 2021. gada maiju, bija skaidrs, ka pandēmijas diktētie noteikumi traucēs ikgadējo un tradicionāli romantisko pasēdēšanu zem mežābeles pie dzejnieka mājām. Tāpēc bija jāmeklē risinājums, kā dzejnieka simtgadi atzīmēt ar pasākumiem, kas paliktu vēsturei. Lieliska sadarbība izvērtās ar izdevniecību “Jumava”, kas savos plānos iekļāva Alfreda Krūkļa dzejas izlases izdošanu. Sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību pie lasītājiem nonākusi brīnišķīga dzejas izlase. Varētu pat teikt, ka sanākusi tāda kā mazā dziesmu grāmatiņa ar populāriem meldiņiem, jo visi izlases dzejoļi ir  par pamatu kāda komponista dziesmai. Pārsteidzoši, cik daudz tautā iemīļotu dziesmu ar Krūkļa vārdiem sakomponējis Maestro Raimonds Pauls un citi pazīstami komponisti.

Lai aptvertu dzejnieka nozīmīgumu, Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause un folkloras kopas vadītāja Līga Strēle izstrādāja scenāriju videofilmai, lai saglabātu stāstus un atmiņas par Alfredu Krūkli arī nākamajām paaudzēm. Jo gan Līgai Strēlei, gan 80.gadu Krotes skolas mūzikas skolotājai Līvijai Jansonei ir personīgas un emocionālas atmiņas par dzejnieku. Pēc kāds balles dzirnavās, Krūklis esot uzrakstījis dzejoli “Krotes dzirnavas”, bet skolotāja Jansone tai pierakstīja meldiņu. Šīs atmiņas raisīja dalībniecēs emocionālas atmiņas, bet pati dziesma “Traistēnu” izpildījumā izskanēja arī filmēšanas laikā.

Filmā skanēs Aldreda Krūkļa dzeja Liepājas teātra aktiera Pētera Lapiņa un krotenieces Ances Dreimanes lasījumā, neatkārtojami interesantā interpretācijā populārākās Raimonda Paula dziesmas izdziedāja Haralds Puriņš, Ramants Jansons un Daris Jansons. Ar savām pārdomām par dzejoļu krājumu dalījās izdevniecības “Jumava” vadītājs Juris Visockis. Mazliet žēl, ka filmēšanu brīvdabā lieliski iekārtotajā tradīciju laukumā pie skolas iztraucēja pamatīgas lietusgāzes. Nācās improvizēt un doties iekštelpās. Tomēr prieks un degsme cilvēku acīs deva pārliecību, ka Krūkļa dzeja paliks vērtīgs mantojums ne tikai kroteniekiem.

Plašāks foto atskats no dzejnieka simtgades atceres dienas filmēšanas ŠEIT

Gundars Venens,

Kultūras nodaļas vadītājs

   

Atpakaļ