Kultūras notikumi

Jau divdesmito gadu Kalētu pagasta bibliotēka piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā ''Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija''

2020. gadā piedalījās 12 dalībnieki.

Katru gadu tiek noteiktu laiku lasītas LNB izvēlētās sešas grāmatas. Tās  tiek vērtētas  un rezultāti atspoguļoti anketās, kuras nosūtam  programmas veidotājiem.

Pēc nopietnā lasīšanas darba, seko atalgojums. Lasītājiem tiek pasniegtas LNB sagādātās piemiņas dāvaniņas un bibliotēkā notiek dažāda veida pasākumi.

Sakarā ar valstī esošo situāciju Covid-19 dēļ, plānotais pasākums pavasarī izpalika, tādēļ izmantojām veiksmīgo iespēju iegādāties biļetes uz jaunu, unikālu multimediālu bērnu šovu.

 12.septembrī, žūrijas dalībnieki  Liepājas Olimpiskajā centrā apmeklēja interaktīvo bērnu izrādi MULTIZAURI.

Kalētu pagasta bibliotēkas vārdā īpaši gribu pateikties Priekules  grāmatvedei Laurai Vītolai un Dienvidkurzemes pašvaldības grāmatvedībai par operatīvo rīcību! Bez jūsu atsaucības, mēs biļetes uz šo pasākumu nepaspētu iegādāties!

Paldies visiem žūrijas dalībniekiem un  par izturību un pacietību, lasot un vērtējot grāmatas! Vecākiem un skolotājiem par pamudinājumu un atbalstu!

Ceru uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

 

 

Kalētu pagasta bibliotēkas vadītāja - Elita Jaunzeme

Atpakaļ